Albert Zweck napisał swoje „Mazury” w formie zbliżonej do przewodnika. Jego adresatem mieli być turyści, którzy na przełomie XIX i XX wieku coraz liczniej przybywali do południowej części Prus Wschodnich. Praca powstawała w czasach, gdy można było już dostrzec „narodowa misję” przewodników. Nie tylko przedstawiały one walory krajoznawcze własnego kraju, ale też odkrywały jego narodowe korzenie , ślady dawniej i współczesnej niemczyzny w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym. Ówczesne przewodniki przybierały coraz częściej formę etnograficznego reportażu. Pod ich wpływem kształtował się topos wędrowania, połączony ze wzmacnianiem tężyzny fizycznej i rozbudzaniem patriotycznych uczuć, którego apogeum przypadło na czasy narodowego socjalizmu.

Zweck nie unikał w swej pracy odniesień do „kwestii polskiej”. Wykazywał silne związki Mazurów z Polską, ale w opisie tej społeczności nie odbiegał zbytnio od tego co czterdzieści lat wcześniej zaprezentował Friedrich Salomo Oldenberg, traktujący Mazurów z jednej strony jako wiernych poddanych, z drugiej przedstawiając jako swoistą ciekawostkę etnograficzną pogranicza, z nie do końca zrozumiałą mentalnością, obyczajami i zachowaniami.

Praca Zwecka charakteryzuje się bogata i rzetelnie dobraną bazą źródłową. Poza dokumentami archiwalnymi, drukowanymi materiałami źródłowymi i opracowaniami naukowymi, autor wykorzystał również opisy powiatów, kroniki miejskie, kościołów i gmin oraz sprawozdania urzędów i relacje osób prywatnych. Większość z nich, z powodu dziejowych kataklizmów, nie przetrwała do obecnych czasów.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Autor: Albert Zweck

80,00

Na stanie