Referat podejmuje problem nowych wyzwań dla gospodarki regionu warmińsko-mazurskiego w związku z okresem wieloaspektowych przemian zachodzących w jego krajowym i międzynarodowym otoczeniu. Tym samym, podstawowym założeniem wystąpienia jest teza, że w latach 1999-2004 przemiany te nie ograniczały się wyłącznie do procesu transformacji ustrojowej. Analizując doświadczenia, a zwłaszcza nowe wyzwania związane z przemianami, należy wziąć pod uwagę również takie płaszczyzny przemian, jak: integracja europejska oraz tworzenie się w układzie globalnym nowego paradygmatu gospodarowania – gospodarki opartej na wiedzy. W wystąpieniu niniejszym, podjęta zostanie próba ogólnej charakterystyki wymienionych przemian.

15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych 1990-2005

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Waga 0,5 kg
Wymiary 24 × 17 × 1 cm

28,00

Pozostało tylko: 2