Regulamin sklepu SkarbiecMazurski.pl

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich umów kupna-sprzedaży zawartych pomiędzy właścicielem sklepu – Fundacją Skarbiec Mazurski, z siedzibą w Węgorzewie, ul.Plac Wolności 7, KRS 0000827397, NIP 845 199 55 61, REGON 38566096200000, (zwaną dalej SkarbiecMazurski.pl) a jej Klientami w sklepie internetowym www.skarbiecmazurski.pl.

Przebieg procesu zamówienia

 1. SkarbiecMazurski.pl oferuje swoim Klientom szeroką gamę unikatowych produktów rękodzieła mazurskiego oraz autorskich produktów opartych na wzornictwie, języku i kulturze regionu Mazur i Warmii. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami produktu.
 2. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”. Klikając na przycisk „KOSZYK”, wyświetlany w menu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
 3. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w tym miejscu podać swój adres i dane do rachunku.
 4. Następnie, klikając na przycisk „DALEJ”, Klient przechodzi do przedostatniej strony „PODGLĄD ZAMÓWIENIA”, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia, terminu i kosztów dostawy. Podana łączna cena zawiera podatek VAT w odpowiedniej wysokości, zgodnie z aktualnymi przepisami.
 5. W celu dokonania płatności Klient wybiera jedną z dostępnych metod płatności i dokonuje opłaty w zewnętrznym serwisie transakcyjnym z natychmiastowym potwierdzeniem jej dokonania. Po potwierdzeniu tego faktu przez system obsługi płatności, Klient otrzymuje informację, że płatność została dokonana, a zamówienie przyjęte do realizacji.

Umowa kupna-sprzedaży

Po zakończeniu procesu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). Zawarcie umowy kupna-sprzedaży ze SkarbiecMazurski.pl następuje w momencie, gdy SkarbiecMazurski.pl wyśle zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Limity zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta SkarbiecMazurski.pl kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

Koszty dostawy

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe. Klient może skorzystać z opcji “Odbiór osobisty” lub z opcji dostawy pod wskazany adres. W przypadku wyboru opcji dostawy mogą zostać doliczone koszty tej usługi. Wysokość tych kosztów jest uzależniona od łącznych parametrów zakupionych produktów takich jak wymiary i masa. Za prawidłowe wyliczenie kosztów dostawy odpowiada system informatyczny zewnętrznej firmy kurierskiej, z którą SkarbiecMazurski.pl ma nawiązaną współpracę w momencie dokonywania zakupu przez Klienta. Informację o aktualnie współpracującej ze SkarbiecMazurski.pl firmie kurierskiej Klient otrzymuje na etapie finalizacji zamówienia, przed jego opłaceniem.

Dostawa

 1. SkarbiecMazurski.pl dostarcza swoje towary do konsumentów za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
 2. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
 3. Termin dostawy liczony jest od pierwszego dnia powszedniego następującego po dniu, w którym Klient otrzymał potwierdzenie zamówienia ze strony SkarbiecMazurski.pl.
 4. Czas dostawy obejmuje tylko dni powszednie. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony na najbliższy, następujący po tym dniu dzień roboczy.
 5. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, SkarbiecMazurski.pl czas dostawy może się przedłużyć. Przy opisie produktu zamieszczona jest informacja w jakim terminie produkt będzie dostępny.
 6. W przypadku, gdy SkarbiecMazurski.pl nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich otrzymać od dostawcy, SkarbiecMazurski.pl może wypowiedzieć umowę. Wówczas SkarbiecMazurski.pl powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, SkarbiecMazurski.pl zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.
 7. Zawsze przy odbiorze przesyłki od kuriera lub z paczkomatu należy sprawdzać stan przesyłki. Jeżeli to możliwe, należy to robić w obecności kuriera.
 8. Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze SkarbiecMazurski.pl. Klient ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela.
 9. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, SkarbiecMazurski.pl przekazuje odpowiedniej firmie kurierskiej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna-sprzedaży ze SkarbiecMazurski.pl. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji dotyczących udostępnionych przez Klienta danych znajduje się w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością SkarbiecMazurski.pl, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu SkarbiecMazurski.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni.
 2. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.
 3. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają regulacje zawarte w punktach 4-7 poniżej:
 4. Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni.
 5. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
 6. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie SkarbiecMazurski.pl w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu nalezy wypełnić formularz odstąpienia od umowy.
 7. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie SkarbiecMazurski.pl w ciągu 14 dni.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, po czym odesłanie go pocztą tradycyjną na adres: 11-600 Węgorzewo, Plac Wolności 7 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@skarbiecmazurski.pl

W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się ze SkarbiecMazurski.pl.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy SkarbiecMazurski.pl zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty zakupu oraz dostawy – niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez SkarbiecMazurski.pl informacji o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Koszt wysyłki zwrotnej zakupionego towaru ponosi Klient.
 4. SkarbiecMazurski.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.
 5. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Fundacja Skarbiec Mazurski, 11-600 Węgorzewo, Plac Wolności 7
 6. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
 7. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Wyłączenia od prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań.

Reklamacje

Każdemu Klientowi sklepu SkarbiecMazurski.pl przysługuje prawo do reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby należy wysłać do nas opis powodu reklamacji oraz ewentualne zdjęcia, które potwierdzą powód. Informacje te należy wysłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres Fundacja Skarbiec Mazurski, Plac Wolności 7, 11-600 Węgorzewo, lub adres e-mail sklep@skarbiecmazurski.pl. SkarbiecMazurski.pl ustosunkuje się do zgłoszenia najszybciej jak to będzie możliwe, a maksymalnie w ciągu 14 dni.

Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Metody płatności

 1. Metody płatności dostępne w sklepie to wszystkie metody płatnicze oferowane przez serwis Przelewy24.pl (karta kredytowa, karta płatnicza, BLIK, raty).
 2. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, SkarbiecMazurski.pl zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności.
 3. Płatność przy odbiorze nie jest możliwa.
 4. Dokonanie płatności w serwisie Przelewy24.pl to szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Możesz również skorzystać z płatności za pośrednictwem systemu BLIK. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę SkarbiecMazurski.pl.

Ochrona danych osobowych

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych w zakładce Polityka Prywatności

Internetowe rozstrzyganie sporów

Oficjalna platforma internetowa Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, lecz SkarbiecMazurski.pl nie jest zobligowany, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów.

Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.