Wierzenia Toeppena to dla wielu mazurska biblia etnograficzna. Materiały do niej zbierał autor w połowie XIX wieku, gdy był dyrektorem gimnazjum w Olsztynku. Opisywany przez niego świat mazurskich wierzeń pełen jest kłobuków, zmor, topników, diabłów, gór pełnych złotych skarbów i zatopionych w głębiach jezior zamków. W toeppenowskich Wierzeniach znajdziemy też wiadomości o tym, jak leczyć (zamawiać) choroby i strzec się przed nieszczęściami, poznamy tajemnice wróżb i kalendarzy. Ważną częścią pracy Toeppena są spisane przez niego w okolicach Olsztynka, Nidzicy, Działdowa, Dąbrówna i Ostródy podania, legendy i baśnie mazurskie. Dopełnieniem niniejszego tomu jest edycja jednego z najważniejszych mazurskich druków jarmarcznych – Jakuba Turowskiego, Klucz do bardzo ważnych tajemnic. Zawiera on m.in., napisany przez samego Pana Boga”, List niebieski. Od połowy XIX wieku do 1937 roku Klucz miał kilkanaście wydań w wielotysięcznych nakładach, w niektórych mazurskich rodzinach przechowywany jest do dziś. Wierzenia mazurskie Maxa P. Toeppena pojawiają się w naszej Oficynie po raz trzeci. Ich edycja oparta została o dwa niemieckojęzyczne wydania: pierwsze ukazało się w 1866 roku w ,,Altpreussische Monatsschrift”, drugie – uzupełnione i wzbogacone o zbiór podań i baśni – opublikowane zostało rok później w formie książkowej. Uwspółcześnienia tekstu podjął się Tadeusz Ostojski (1925-2008), wybitny tłumacz Kirsta i Wiecherta. Wierzenia mazurskie były jego ostatnią pracą – ukazały się drukiem w dniu jego śmierci. Podstawą pracy Ostojskiego był tekst przekładu dzieła Toeppena dokonany przez Eugenię Piltzównę, zamieszczony pod koniec XIX wieku w czasopiśmie Wisła”.
Waga 0,2 kg
Wymiary 24 × 18 × 2,5 cm

55,00

Na stanie